PERSPEKTIV

Bortom debatten finns perspektiv som inte alltid synliggörs. Här ställer skribenterna frågor om varför och hur - men lika mycket om vad som kan hända sen - och på vilka sätt. Bredare, djupare och mer vågade perspektiv som förändrar och förvandlar.  

 
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2018 WENDY FRANCIS

© 2020 SELMA KAPLANOGLU & EVELINA BRAVO