Ailin vill avmystifiera konsten

Uppdaterat: 5 mars 2021

Skribent: Evelina Bravo


I december 2020 ser jag en video nästan överallt på Facebook och Instagram. Videon är titulerad "HUR JAG SÖKTE IN TILL KONSTFACK" och texten tränger igenom skärmen med sina tjocka vita bokstäver, även om budskapet talar för sig själv. Sveriges konstskolor är för många en stängd värld. Man måste i princip ha vuxit upp i en familj eller ett sammanhang med stort kulturellt kapital för att veta vilka konstnärliga vägar som finns att gå. Skaparen av videon är konstnären och kultursocionomen Ailin Mirlashari. Hon pluggar första året i fri konst på Konstfack och är tjänstledig från sin tjänst på Folkets Husby där hon tidigare jobbat med lokala demokratifrågor. Med klippet ville hon öppna de dörrar som för många är stängda.


"Jag tänker att ansvaret att förändra institutionen inte ligger på en individ men att människorna som rör sig inom dem ändå kan va med och forma, förändra och påverka."

Vad var det som fick dig att publicera en video om hur man söker till Konstfack?

- Eftersom jag tidigare varit aktiv kring demokrati- och representationsfrågor kom det naturligt för mig att göra denna video. Jag kände, nu när jag har tillgång till dessa maktrum, så måste jag dela med mig av det jag kan. Sparka in dörrar och hålla dem öppna! Tyckte också det var en otroligt enkel grej att göra, och blev förvånad av att det inte gjorts förut (shout out till Måns Palmberg tho som också gjorde en video 2019, hade ej sett den innan). Jag tänker att ansvaret att förändra institutionen inte ligger på en individ men att människorna som rör sig inom dem ändå kan va med och forma, förändra och påverka.Vad inspirerar dig?

- Jag inspireras mycket av min vardag, samtal med vänner och berättelser från min familj. Rent visuellt inspireras jag mycket av konstnärer som lever i diaspora och har liknande frågeställningar men uttrycker sig på olika sätt, det kan vara poeter, musiker, konstnärer etc. Genom min konst reflekterar och undersöker jag kring samtidsfrågor som rör identitet genom magisk realistiska tolkningar. Min praktik är bred, och jag uttrycker mig bland annat genom videokonst, måleri (ofta på tyg/kläder) och fotografi.Vad tror du behövs för att de svenska konstinstitutionerna ska bli mer öppna?

- AVMYSTIFIERING AV KONSTEN! Många institutioner har insett problemet men det är också dags att konkret och aktivt arbeta med frågan, och främst checka sig själva. Det är ett strukturellt problem, som vi också kan hitta i forskningen.


"Utsikterna att försörja sig som konstnär är dåliga. Trots det har få utbildningar lika högt söktryck som de konstnärliga. Utbildningsplatserna på de attraktiva skolorna är dock få. Kungliga Konsthögskolan (KKH) i Stockholm tar endast in cirka 3 procent av de sökande till fri konst. Här råder alltså ett motsatt mönster mot vad som blir synligt på lärarutbildningarna. Det gäller också rekryteringen. Den sociala rekryteringen till KKH har blivit snävare över tid, trots att många politiska reformer har syftat till breddad rekrytering. Medan kvinnor från den kulturella medelklassen successivt tar större plats träder män ur arbetarklassen tillbaka. Rekryteringen har alltså blivit mindre jämlik men mer jämställd."

- Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score). (Ur Sociala strukturer i utbildningssystemet, Ylva Bergström (Red.), Emil Bertilsson, Mikael Börjesson, Martin Gustavsson & Ida Lidegran)


I dagarna startades Instagramkontot Ansökningsbiblioteket av Ailin och klasskamraterna Theodor Öhrn och Emma Birkelund. De vill genom att visa godkända ansökningar till svenska konsthögskolor göra institutionerna mer tillgängliga. Går du på konstskola? Bidra till att tillgängliggöra och skicka in din portfolio!