"DUKTIGA FLICKAN, del 2: När en duktig flicka inte fungerar”

Skribent: Maya Adler

 

När den duktiga flickans självförtroende vacklar och mattan under hennes fötter har dragits undan för många gånger, finns mycket lite känsla av duglighet kvar i flickans kropp och sinne.


Hon har tömts och står kvar på en punkt som kan kännas hopplös. Hon kanske har blivit omkörd av en annan duktig, hon kan ha blivit hårt ifrågasatt, ett alternativ kan också vara att väggen har kommit.


Det är få som förstår sig på ett sådant kritiskt läge, vilken typ av hjälp som behövs och hur ljuset i tunneln ska kunna tränga igenom för den drabbade flickan.

För mycket ansvar för en och samma person resulterar i många fall i tvärstopp, frittfall och hjärnskakning. Detta gäller även den duktiga flickan. I ett sånt här läge krävs krishantering och uppbrott, hon behöver i första hand bryta upp från de mönster som åsamkat detta missöde. Det är få som förstår sig på ett sådant kritiskt läge, vilken typ av hjälp som behövs och hur ljuset i tunneln ska kunna tränga igenom för den drabbade flickan.


En guide till att underlätta för den duktiga flickan

Hennes främsta egenskap har nu rämnats, men frukta icke - detta kan vara ett prima tillfälle att påverka hennes väg framåt, visa nya spår och proklamera en sundare livsstil.


Meditera lite över kommande punkter:

  • Hur kan du finnas där för henne?

  • Efter gråt och mörka tankar, finns det kanske en ny bana för henne att hoppa på? Diskutera och fundera över nya arbetsmöjligheter, ledigheter och framförallt roligheter.

  • Kan du axla en del av flickans ansvar?

En flicka ska inte behöva vara duktig hela sitt liv.


#EQUALIZERMAGAZINE

#Duktigflicka

#Rader