En bok där ungdomarna kommer till bordet

Uppdaterat: 1 sep. 2020

Skribent: Emma Lager

Låt ungdomarna tala.

Låt ungdomar få sprida sina tankar och känslor.

Låt ungdomarna få visa vad de går för.


I boken Under det blå täcket får vi följa med när unga människor delar med sig av sina tankar om maskulinitetsnormer. Ärliga konversationer där unga berättar om sina egna erfarenheter men också skildrar av det de ser och hör i samhället i stort.

Bild: Selma Kaplanoglu

Jag tror många av oss vet att det är viktigt att politiker och personer i höga positioner pratar om detta, men det som på riktigt gör skillnad är när faktiskt unga möts och diskuterar. Det är de som formar och det är de som är förebilder för våra riktigt unga.

Vad dom gör, gör vår nästa.

Vad dom säger, säger vår nästa.

Vad dom tänker, tänker vår nästa.

Under det blå täcket är ett projekt som arrangerades av organisationen PeaceWorks. Avsikten med boken var att sätta fokus på ungas upplevelser och tankar kring maskulinitetsnormer där det pratar om bland annat makt, kärleksrelationer och sex. Individerna som har varit med och deltagit är ungdomar från hela Stockholm allt från skolor till fritidsgårdar.

En som läsare får höra ungdomars samtal och resonemang, där de besvarar frågor som “Tror ni att det finns förväntningar på hur en ska vara och agera som man?” eller “Tror ni det finns normer som påverkar hur man ska visa känslor i en relation?”. Individerna bakom denna bok har verkligen lyckats att förflytta läsaren till bordet där dialogen förs. Du hör vad Klara säger, du hör vad Cleo säger och du hör vad Kalle säger. Tankar som stor och stark dyker upp, tankar om vad föräldrar förväntar sig av en dyker upp och tankar om öppenhet och förändring dyker upp.


Jag känner hopp för våra framtida generationer när jag läste denna bok. Så många unga som bär på så kloka idéer och tankar om vad som händer och vad som behöver göras. Vuxna behöver komma ner från sina höga hästar och släppa fram våra ungdomar, f​ör jag kan lova er, de bär på så mycket visdom.


Låt ungdomarna tala.

Låt ungdomar få sprida sina tankar och känslor.

Låt ungdomarna få visa vad de går för.