"ETT NERVSAMMANBROTT"

Skribent: Katja Slonawski

 

Ett nervsammanbrott

har jag fått

av en släkting långt bort

De vi kallar nära

har vi aldrig haft kära

vi håller dem på avstånd

där tiden klipps kort

Och telefonluren hänger löst.

Det var en prognos,

bara en lätt psykos

av lagom dödlig sort.


Ett nervsammanbrott

har jag förstått

det var identiteten

som gick bort.


#EQUALIZERMAGAZINE

#Rader

#EttNervsammanbrott