”Prostitution är världens äldsta förtryck, inte världens äldsta yrke”

Uppdaterat: 13 mars 2020

Skribent: Evelina Bravo


Ordet sexarbetare anses av dess användare vara ett neutralt ord som inte lägger skuld på de personer som har sex eller sexualiserade akter som ett sätt att tjäna pengar. Trots det råder det stora slitningar inom feministiska rörelser kring begreppets vara eller icke-vara. Allt för ofta sker dessa diskussioner ovanför huvudet på de som begreppet ska vara till för. Är prostitution ett yrke precis som vilket som helst? Equalizers Evelina Bravo har pratat med Saga*, personen bakom Instagram-kontot @prostituerad_less.Vad tänker du kring termen ”sexarbetare”?

- Termen“sexarbetare” bidrar till en normalisering av mäns våld mot kvinnor i form av sexköp. Jag ser termen som att den springer mäns ärenden och gör ett hästjobb i att bana väg för en industri som exploaterar kvinnors kroppar och gör oss till handelsvaror. ”Sexarbetare” suddar ut gränsen mellan torsken och säljaren och menar att personer i prostitution är en sexuell minoritet eller har en sexuell läggning eller ägnar sig åt ett arbete med sex som ska ses som vilket yrke som helst. Men jag tycker inte att det finns något som helst i prostitution som är en sexuell läggning eller en sexuell identitet eftersom sexköp handlar om ena partens lust och önskemål och den andra får pengar för att ställa upp.


"Det absolut minsta problemet med sexindustrin är att det finns ett stigma att sälja sexuella tjänster."

Sex är inte ett arbete eller en tjänst, det är något som två eller fler personer gör med varandra och inte för eller mot varandra. “Sexarbetare” är en term som låter som en början på någon form av facklig organisering eller som att det har att göra med att få

stärkta rättigheter i yrket osv. Men sexarbetare är inte bara säljarna, det inkluderar andra profitörer och aktörer som hallickar, bordellägare, eskortverksamheter och så vidare. Sexarbetarrörelsen ger sken av att vara för facklig organisering och förbättrade arbetsvillkor men det finns ingen konflikt mellan arbetare och arbetsgivare. Man går hand i hand och kämpar för legalisering och för en normalisering. Att reducera problemet med sex som arbete till att det handlar om stigmatisering eller moralism är att totalt missa maktanalysen. Det absolut minsta problemet med sexindustrin är att det finns ett stigma att sälja sexuella tjänster.


Det största problemet är att sexköp är sexuella övergrepp och att personer i prostitution utsätts för våld som en del av arbetsbeskrivningen och att jobbet går ut på att domineras av män och ställa upp på mäns maktutövning i form av sexuellt våld. Jag har sålt sex under 13 års tid av olika orsaker men jag har aldrig någonsin sett det som en rimlig försörjning eller som förenligt med feminism att män tillåts köpa kvinnors kroppar. Den stora frågan i feminismen borde vara - omkullkastas könsmaktsordningen så forten man betalar en kvinna en femhundring för sex? Är det förenligt med feminism att män kan köpa samtycke från utsatta grupper?


Tycker du att prostitution ska ses som ett yrke som vilket som helst?

- Prostitution ska inte ses som ett yrke. Prostitution är världens äldsta förtryck, inte världens äldsta yrke. Varför ska det inte ses som ett yrke? Framförallt för att vi måste ta ställning mot sexuella övergrepp och dra en tydlig skiljelinje mellan sex och övergrepp. Sex är inte en tjänst, något man ställer upp på, något som man ska kunna muta eller på andra sätt tvinga sig till. Sex är inte en mänsklig rättighet och personer ska inte förvänta sig kunna kräva sex av någon, oavsett hur mycket de vill ha sex. Det ska inte finnas fri tillgång till kvinnokroppar att ha sex med eftersom sex är något som kräver ett samtycke. Att det finns personer som ställer upp på nästan vad som helst för att debehöver pengar, betyder inte att vi ska göra sex till ett arbete. Det finns gott om statistik på att de flesta som säljer sex gör det på grund av fattigdom. Alltså är majoriteten i prostitution tvingade att sälja sig av ekonomiska skäl.


"Uppgörelsen var - jag får använda din kropp och du säger inte emot och i utbyte får du pengarna du behöver. Det ska inte vara ett yrke att sälja sina nej eller rätten till sitt nej."

Det är ofattbart att det finns så många män som totalt struntar i kvinnornas utsatthet bara för att de vill ha sex oavsett med vem. Det finns en naiv tanke om att män inte skulle köpa sex av kvinnor utsatta för trafficking eller som på olika sätt är tvingade eller inte vill sälja sex. Men efter att ha sålt sex till över tusen män kan jag vittna om att de totalt skiter i om man vill eller inte. En stor del av torskarna tände på att jag hade skärsår eller att jag var desperat. Debad mig ställa upp på grövre grejeroch gav mig mindre betalt när de insåg hur desperat jag var. Jag fick slicka någon mans rövhål i en timme för 300 kronor en gång för att han förstod att jag inte hade råd att säga nej. En torsk sa att han ville ha sex med mig när jag hade haft sex med flera andra framför honom och inte orkade mer.


Flera torskar har använt olika föremål att stoppa in i mig som att mitt underliv inte var mitt eget eller som att jag var en docka. Allt från morötter till leksaker har de tryckt in och liksom fascinerats av min oförmåga att säga ifrån. Min totala avsaknad av tillgången till ett nej. Men mitt “nej” låg alltid i luften och fanns i hela situationen, de både visste och tände på vetskapen om det. Men eftersom jag fick pengar så skulle jag inte uttala något nej. Uppgörelsen var - jag får använda din kropp och du säger inte emot och i utbyte får du pengarna du behöver. Det ska inte vara ett yrke att sälja sina nej eller rätten till sitt nej.


Hur tänker du kring nuvarande sexköpslag kontra lagar i andra länder? Finns det något du skulle vilja ändra?

- Den nordiska modellen, som kallas “sexköpslagen” var unik när den infördes genom att man kriminaliserade sexköparen medan säljaren sågs som offer. Lagen erkände prostitution som en del av mäns våld mot kvinnor och bygger på en feministisk våldsförståelse. Eftersom sexköpslagen syftar till att stigmatisera torsken (sexköparen) och fokusera på hans skuld och eftersom lagen är skriven så att det är ett brott mot staten så går det att ta fast och bötfälla sexköpare oavsett säljarens “samtycke” i köpet.


Jag tycker att sexköpslagen fördelar skuld på det enda logiska sättet, alltså man kriminaliserar torsken som köper sex, medan man erkänner prostitution som en utsatthet och ser säljaren som ett offer. Och i och med att det är ett brott mot staten så behöver inte offret vittna eller driva något själv om en man blir påkommen med sexköp. Det underlättar för att ta fast sexköpare, eftersom de allra flesta i prostitution i Sverige och i världen av olika skäl är ekonomiskt eller socialt utsatta och därför kan man tänka sig att dem flesta av oss inte skulle anmäla till polis eller våga vittna mot en torsk om vi samtidigt är i beroendeställning till torsken.


Sexköpslagen är ett ställningstagande och att vara för den är att hålla linjen mot mäns våld mot kvinnor och att se prostitution som ett könat problem. I länder där sexköp är lagligt, till exempel Tyskland och Holland, sker en extrem alienation för kvinnor i prostitution eftersom så många olika profitörer skördar frukten av sexhandeln. Det som sker i alla länder där sexköp legaliseras är prisdumpning, alienation, mer exploatering, ökad trafficking, en ökning av våld mot säljare av sex och en normalisering av våld mot kvinnor. Det dödliga våldet mot säljare i Sverige har sedan sexköpslagen infördes minskat och varit nästan obefintligt, borträknat ett fall, medan i länder där sexköp är lagligt har det dödliga våldet ökat och ligger på siffror mellan 30-100 dödsfall räknat under samma period.


"Det handlar inte bara om en utsatthet på grund av kön, utan också om klasstillhörighet och andra olika förutsättningar."

Jag tycker att sexköpslagen ser prostitution för vad det är - en del av mäns våld mot kvinnor och patriarkal maktutövning. Det är också en lag som tar hänsyn till social och ekonomisk utsatthet och bygger på en intersektionell maktanalys där man också fångar att den som säljer är i beroendeställning och är längre ner i makthierarkin. Det handlar inte bara om en utsatthet på grund av kön, utan också om klasstillhörighet och andra olika förutsättningar.


Det finns något positivt med att sexköp är ett brott mot staten och det är att man kan lagföra torskar utan säljarens inblandning eller att säljaren driver saken. Många som säljer sex är ju offer för exempelvis trafficking eller så är det personer som inte vill, vågar eller pallar anmäla sexköparna. Jag själv hade gärna sett de som utnyttjade mig sexuellt för att jag behövde pengarna straffas. Men jag hade aldrig anmält dem, för det vore att bita handen som när mig. Det som är synd med hur lagen ser ut är dock att vi som säljer sex inte har brottsofferstatus. Om vi hade anmält eller drivit en rättsprocess försvårar att vi inte har brottsofferstatus vår rätt till stöd och rättvisa. Att ett sexköp inte likställs med våldtäkt tycker jag personligen är problematiskt eftersom sex utan samtycke är våldtäkt. Eftersom man inte kan köpa ett genuint samtycke och eftersom prostitution är en överenskommelse om pengar och inte ett samtycke till sex skulle jag tycka att oaktsam våldtäkt och sexköp är samma sak.


Tänker att många rasar mot mig om jag säger såhär men: att man säger ja till sex för att man köpslår om sitt “ja” är inte ett ja. Utan pengar så är det ett nej. Och ett nej till sex är alltid ett nej till sex. Ett ja på grund av pengar är ett köpt ja och det är fortfarande ett nej. Det är egentligen inte svårare än att man aldrig kan köpa någons vilja och om någon inte vill ha sex med någon annan som då ändå väljer att ha sex med personen, då har man sex med någon som inte vill. Och att ha sex med någon som inte vill är att förgripa sig på någon.


Hur är torskarna? Finns det några gemensamma nämnare eller är de vilka som helst? Hur beter de sig?

- Torskarna är alla möjliga, det enda gemensamma är att de är män. Föreställningen om att torskarna är ensamma singlar stämmer inte alls eftersom av alla de tusentals torskar jag mött så har det varit främst män i 35-40-årsåldern som köpt sex av mig och de har samtidigt berättat att de är gifta, är sambo eller har barn. Att jag ska vara “diskret” och smyga hem till dem medan frun är borta, har varit standard. Ursäkter som “min flickvän är hemma” eller “jag har barnvecka” har varit vanligt förekommande när jag fått boka om träffar. Jag har träffat unga killar som inte fått t.ex spotta sin flickvän i ansiktet eller ha analsex med henne eller gruppsex med henne och därför har de betalat mig för att göra såna saker. Ibland träffade jag pensionärer och män som var änkor som köpte sex för närhet.


Men de allra flesta som köpte mig var män som hade små barn och levde i förhållande. Män som upplevde sig få för lite sex på grund av att mamman till barnen inte hade lust eller tid. Men också män som hade mycket pengar, mycket porrfilmsinspirerade önskemål om sex och män som smet iväg på lunchrasten och sprutade mig i ansiktet för någon tusenlapp. Det handlar om makt mer än sex. All den där uppbyggda frustrationen över hela livet som de kände skulle de trycka in i mig och sen spruta över mitt ansikte. Det är som att vara någons slagpåse. De tar ut sitt mörker och avreagerar sig på mig.


Hur kan prostitution motverkas?

- Så länge vi har ett kapitalistiskt system så kommer efterfrågan på prostitution finnas. Porr och prostitution skapar och identifierar behov hos köpare och tillgodoser behoven. Det är efterfrågan som styr och det enda vi kan göra för att värja oss från normaliseringen

av mäns våld mot kvinnor är att stå fast vid att sexköp är övergrepp och inte en enkel överenskommelse två jämlika parter emellan. Det viktigaste av allt är att dra en tydlig gräns mellan köparen och säljaren och skamma och skuldbelägga köparen och hålla honom ansvarig samtidigt som vi erkänner säljaren som ett offer för strukturellt förtryck och utsatthet. Att aldrig nånsin svaja i att sexköp är övergrepp och patriarkal maktutövning.När och varför startade du ditt Instagramkonto prostituerad_less? Vad har det kontot gett dig och vilken respons har du fått?

- Jag startade mitt konto när jag avgiftade mig själv hemma från heroin och andra tunga droger och behövde formulera mina tankar om mina upplevelser. Det fanns många som kallade sig feminister som lobbade för sexköp och tyckte att sex ska vara ett arbete och jag som alltid varit feminist blev så besviken och arg över hur de kunde missa att se hur prostitution var manlig maktutövning. Jag hade så mycket att säga om dessa män och om den verklighet jag och många fler motvilligt levde i. En vardag kantad av ångest, en

vardag i missbruk, utan skyddsnät, utan valmöjligheter och i mäns våld.

När jag startade mitt konto fick jag snabbt bekräftelse på att jag inte var den enda feministen som inte kastat maktanalysen åt sidan när jag tänkte kring prostitution. Jag hittade snabbt en gemenskap i #intedinhora och fick många DM:s från socionomer, vårdpersonal,lokalpolitiker och influencers som ville att jag skulle berätta mer om verkligheten i prostitution. Men det finaste jag fått är alla ord från de. De som är i min situation som på olika sätt inte kan använda sin egen röst. Det viktigaste av allt har varit att skriva för dem som inte kan skriva för sig själva, men som är så många och bär på så mycket. Alla vi som är i prostitution men som är positiva till sexköpslagen.


Vad vill du att folk ska förstå om ditt liv?

- Jag är en av så många. Det folk måste förstå om mig är att jag inte är unik, det finns tusentals som jag och jag är oerhört privilegierad som efter alla dessa övergrepp pallar sitta upprätt och delta i intervjuer som dessutom läses av någon och som överhuvudtaget har en röst kvar. De allra flesta som sålt eller säljer sex hörs inte, syns inte och räknas inte med.


*Saga heter egentligen något annat.


Känner du igen dig i texten, behöver du komma i kontakt med någon för stöd eller information? Klicka vidare på länkarna/ta hjälp av informationen nedan:

  • 1000mojligheter.se: Arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp, och är specialiserade på att hjälpa dig som har sex mot ersättning eller självskadar med sex.

  • Talita.se: Erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv. Verksamheten arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.

  • Ungarelationer.se: Ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

  • Mika-mottagningen: Är öppen för dig som är 18 år eller äldre och har sex mot ersättning eller skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Mottagningen är öppen för dig som är bosatt i Stockholms stad eller Göteborgs stad oavsett kön, könsidentitet eller sexuell identitet.

  • Nationellt metodstödsteam: En länk till samlade jourer och nätverk.


#EQUALIZERMAGAZINE

#Prostituerad_less