Rutiner blir traditioner över tid

Uppdaterat: 1 sep. 2020

Skribent och fotograf: Julia Denifl Örtegren, @juliakrull

I tider av Corona är traditioner svårt – de stora högtiderna som firas traditionsenligt har förändrats. De högtider som vanligtvis är höjdpunkter i vardagen med vänner, familj och släkt är nu inställda eller omställda. Istället är det rutiner, vardagsrutiner, som har blivit min tolkning av temat traditioner. Man tar en dag i taget.


Tradition är latin för “överlämnande” och syftar till “det mångdimensionell sociala arv som överlämnas från släkte till släkte". För mig har det kommit att få en mer spirituell betydelse där jag har försökt ta mig an och utbilda mig i det själsliga arbetet som andra tänkare och kännare gjort innan mig. Jag passar på att läsa om filosofi och praktisera mentala och fysiska övningar i ritualer som har varit traditioner i tusentals år.