Sagt om kunskap

Uppdaterat: 17 nov. 2021

Skribent: Emma Lager

Bild: Evelina Bravo


Varje månad får vi som skribenter för Equalizer Magazine ett begrepp som vi får tolka på vilket sätt vi vill. Begreppet som väljs ut kan ha en viss betydelse för mig men en helt annan för en annan människa. Ord har olika historier, olika betydelser och framkallar olika känslor inom oss när vi hör det eller läser det. Månadens tema är kunskap, ett begrepp som fick mig att tänka på en mängd olika ting. Men vad tänker min omgivning när de hör eller läser ordet? Vad framkallas inom dom? Jag tog fram min mobil och skrev meddelandet "Vad tänker du på när du hör ordet kunskap?". Såhär blev reaktionen: 


"Kunskap=Makt"


"Första ordet som dyker upp för mig är makt"


"Jag tänker på makt typ. Att kunskap gör en mäktigare på något sätt."


"Jag tänker på makt! Och jag tänker på en so-lärare jag hade som alltid brukade säga att kunskap är det enda ingen kan ta ifrån oss."


"När jag hör ordet kunskap så tänker jag på allt en har inom sig. Det behöver inte vara ren fakta som historietal eller något liknande, utan jag tänker på all information en har som gör att en beter sig på ett visst sätt och tolkar saker på ett visst sätt. Jag tänker kunskapen vi har om vår omgivning är det som i stort sett styr oss och hur vi tänker om människor. Så jag tänker helt enkelt kunskapen vi har om världen är det som styr hur vi beter oss." 


"Men man kan väl säga att kunskap är något som vi samlar på oss varje dag från dagen vi föds och den hjälper oss att ta oss igenom livet på olika sätt genom att breddas och utvecklas. Kan ha att göra med hur vi fungerar som människor och i samhället eller världen i stort."


"Jag har blivit mycket inspirerad av filosofen Åsa Wikforss som beskriver att kunskap är sanna och välgrundade övertygelser kortfattat. Hon beskriver att övertygelser är ett psykologisk tillstånd med ett tankeinnehåll som kan vara sant eller falskt. Men själva kunskapen är inte endast något som sitter i huvudet. Kunskap består i en överensstämmelse mellan tankeinnehållet och den värld vi lever i. Övertygelsen måste vara välgrundad. Det måste finnas evidens. Fakta (vad fakta är eller om fakta finns är också något man kan diskutera). Övertygelsen behöver inte nödvändigtvis ha med hur världen egentligen är. Tron sitter i huvudet (en viktig komponent) - men inte kunskap själv"."Det första jag tänkte var på typ skolan och böcker. Men om

det är mer åsikter så tänker jag på att kunskap

är något viktigt som lägger grunden för samhällets utveckling."


"Jag tänker rent spontant att det handlar om att veta något om någonting. Först ville jag säga det handlar om att veta lite extra, men tänker att kunskap kan beröra väldigt basala saker också. Kunskap kan vara allt från att laga mat eller att sätta sig in i andras känslor. Och att allt vi vet är en typ av kunskap. Allt från matte till emotionell kunskap."

"Tankeverksamhet och praktik"


"Böcker"