Tankar om förebilder

Skribent: Mona Monasar


Jag tänker på förebilder och läser att man i Rinkeby ska dra in ungdomsvärdarna

unga som agerat som förebilder åt andra unga i området

Jag läser att de kanske ska stänga ner biblioteket i Tensta

- ett ställe fyllt med förebilder och möjligheter

vad ska man göra när dörren till böcker och oändliga världar slås igen?

synonymer till förebild är bland annat ideal, modell och föredöme

jag tänker att förebilder inte endast är personer

utan det är världen vi vill skapa

kanske i vår avbild

men vet inte, det kanske inte är en lämplig metod

har hittills inte gett goda resultat

snarare att vi kväver de ideal vi skulle kunna ha


#EQUALIZERMAGAZINE

#Förebild