TIPS: "Alla tingen"”Alla tingen” är en dans som tar sig fram genom löst sammanhållna steg, genom sådana vi känner till och inte. Fem dansare – Pär Andersson, Elise Brewer, Rebecca Chentinell, Oskar Landström och Linn Ragnarsson – ägnar sig åt detta och samtidigt ett slags musicerande utan någon egentlig början eller slut. Vad de faktiskt gör och hur saker och ting förhåller sig är med andra ord inte helt bestämt.


Malin Elgáns konstnärliga arbete innehåller såväl en specifik som brokig och tillika expanderad koreografisk praktik. Hennes verk består av olika media, ämnen, rörelser och former; såsom radioprogrammet Prata lite, så kollar vi (2012), träföremål och orkestrars rörelser i Trästycket (2011), eller naturdokumentärer och folkdanser i Storyboard (2009) och Formen sa: gör (2007). Elgán låter inte dansen begränsa sig till vissa rörelser och platser utan tar den istället ur sina gängse sammanhang för att möjliggöra nya betydelser.


“Alla tingen” spelar på MDT 13–14 mars kl 20.00.

Läs mer om “Alla tingen” här!

#EQUALIZERMAGAZINE

#AllaTingen