TIPS: JUCK <3 LILITH


Bildtext: Från vänster: Madeleine Ngoma, Cajsa Godée, Tarika Wahlberg, Shirley Harthey Ubilla, Emelie Empo Enlund och Feyona Naluzzi Thylander.


JUCK har blivit förälskade i den feministiska arketypen Lilith. I en värld av sammet finns både hysteri och mjukt omhändertagande, helig skönhet och demoniskt raseri. JUCK bjuder in till sitt universum, en inbjudan till att tillsammans rekonstruera idéer som överförts i generationer, kulturer och kroppar alltför länge. Verket är en förberedelse, en ceremoni, en dans och en fest.


Om JUCK:

JUCK är en rörelse, JUCK är sexualitet, JUCK är makt, JUCK är, JUCK handlar om att utvidga perspektiven på femininitet och sexualitet. JUCK är en stark röst i den pågående debatten om kön och maktstrukturer. Med sina tekniska rötter i streetdance utforskar de den samtida dansen och leker med åskådarens förväntningar.


“JUCK <3 LILITH” spelar på MDT 20–21 mars kl 20.00.

Mer information hittar du här!


#EQtipsar

#8mars

#MDT

#JUCK