VISUELLT

Bild, form, video – de visuella uttryckssätten är många, och sätten de påverkar oss likaså.