VISUELLT

Bild, form, video – de visuella uttryckssätten är många, och sätten de påverkar oss likaså.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2018 WENDY FRANCIS

© 2020 SELMA KAPLANOGLU & EVELINA BRAVO